Scheidsrechters

Arbitrage op Baudouin Hockey Club 

ROL VAN de SCHEIDSRECHTER

De scheidsrechter staat ten dienste van de spelers, de wedstrijd en zijn collega's.  Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te begeleiden en ervoor te zorgen dat de spelers de wedstrijd veilig en eerlijk kunnen afsluiten.  

De rol van een scheidsrechter is er in de eerste plaats een van ondersteuning en bijstand, niet van politiewerk. 

Communiceer altijd zoveel mogelijk met de spelers en probeer ze te helpen als ze bepaalde dingen niet begrijpen.

Niveau 1: Kennis van de regels van de speler

Zodra de speler zich in de U14-categorie bevindt, is hij verplicht om te slagen voor een scheidrechterexamen om zeker te zijn dat de spelregels gekend zijn. Dit verplicht de speler om de basisregels van het ijshockey te kennen, zodat hij veilig kan blijven ihockeyen.

De speler wordt gecontacteerd door de club of zijn manager en wordt uitgenodigd om te oefenen en een multiple choice examen af te leggen op het Drillster platform. De speler heeft recht op 2 kansen om het examen te halen. Een minimale score van 80% is vereist 

Om zich beter voor te bereiden kan hij in de club informatie en trainingen volgen. De Empire Clubs leiden deze sessies. 

Niveau 2: Scheidsrechter van een wedstrijd. 

De hockeyfederatie motiveert de clubs om de ouders van de kinderen te motiveren om een actievere rol te spelen en biedt hen aan om zelf de wedstrijden te scheidsrechteren. Het is echter noodzakelijk dat deze ouders hetzelfde examen afleggen als u14-spelers. (zie niveau 1) 

Na het slagen voor het examen kan de ouder een wedstrijd fluiten.  Maar het zl niet verbazen: hoe meer je het doet , hoe beter de scheidsrechter zal zijn. 

Deze ouders kunnen worden bijgestaan of gedetacheerd door de club empire. Ze helpen hen om de rol van scheidsrechter onder de knie te krijgen.

Niveau 3: Club Umpire (CU)

De club probeert iedereen die geslaagd is voor het theoretisch scheidsrechterlijke examen de mogelijkheid te geven om meerdere wedstrijden te scheidsrechteren (ouders en spelers).

Sommigen van hen vinden zich gemakkelijk in de rol van scheidsrechter.  Het is dus mogelijk om ook een praktisch scheidsrechterlijk examen af te leggen dat door de federatie zelf  zal worden geëvalueerd. Als de persoon voldoende ervaring heeft in het scheidsrechterschap, zal hij deze praktijkproef zonder al te veel zorgen doorstaan. 

Hij kan zich laten bijstaan door andere CU's of door een CUC (club umpire coach) voor aspecten van positionering en gebaren en voor het correct aflezen van de speelfasen. 

Niveau 4: Club umpire Coach. 
Elke club moet proberen een quotum van club umpire en clu umpire coach te bereiken om de betere coaching van de scheidsrechters van de club te kunnen garanderen. 

De rol van de CUC is om de andere scheidsrechters van de club te coachen en te ondersteunen.

Niveau 5: Nationale scheidsrechter
Voor de speler die de passie voor scheidsrechters heeft gevonden, is het mogelijk om in stijl te blijven evolueren en dus door te stromen naar de positie van nationale scheidsrechter of hij zal worden uitgenodigd om scheidsrechterlijke wedstrijden in hogere categorieën te houden. 

Help, ik heb een scheidsrechter nodig

Afhankelijk van de categorie waarin je speelt, moet je 1 of 2 scheidsrechters aanwijzen voor je wedstrijd.

Normaal gesproken zou elk team in staat moeten zijn om de scheidsrechters binnen de groep te vinden. Helaas is dit niet altijd het geval. 

U kunt dan contact opnemen met de Cuc (informatie hieronder ) om samen met hen te kijken hoe u het probleem kan oplossen. 

Aangezien de club probeert om iedereen die geslaagd is voor zijn theorie-examen de kans te geven om te scheidsrechter, zullen ze zoeken naar een speler die bereid is om te scheidsrechteren.

Het spreekt voor zich dat een dergelijk verzoek niet de dag voor of de dag voor een wedstrijd kan worden ingediend. 

Ik ben geïnteresseerd! 

Als u van arbitrage houdt en u wilt blijven verbeteren en evalueren of u wilt gewoon beter worden, neem dan contact op met  

  • Dorian Clarisse ( clarissedorian@gmail.com
  • Tanguy Lesseliers ( tanguylesseliers@gmail.com ) 

Onze Sponsors